پانزدهم ارديبهشت؛ تاريخ مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات بهاباد، در اطلاعيه شماره 55 ستاد انتخابات كشور، تعداد حوزه هاي انتخابيه براي دور دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي 33 حوزه اعلام شده است.
در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: از تمامي متولدين 15 ارديبهشت 73 و قبل از آن دعوت مي شود تا با حضور گسترده خود در اين مرحله، ضمن مشاركت در تعيين تكليف كرسيهاي باقي مانده در مجلس شوراي اسلامي، برگ زرين ديگري بر كتاب افتخارات ميهن عزيزمان بيفزايند.
بر اساس اين اطلاعيه، افراديكه در مرحله اول انتخابات شركت نموده اند بايد در همان حوزه انتخابيه اي كه رأي داده اند، رأي بدهند.