هفتمین نشست شورای اسلامی و دهیاریهای بخش مرکزی برگزار شد

هفتمین نشست شوراهای  اسلامی و دهیاریهای بخش مرکزی با حضور سرپرست بخشداری مرکزی و اعضای شوراهای اسلامی و هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاریها در روستای علی آباد برگزار گردید.

در این نشست مسائل و مشکلات روستاها از جمله موضوع کارخانه آسفالت، مسائل مالی دهیاری ها و ... بررسی و رئیس شورای اسلامی بخش و مدیر عامل تعاونی دهیاریها گزارشی از اقدامات خود را ارائه نمودند.