نمایندگی ثبت احوال بخش آسفیچ افتتاح شد

مدير كل ثبت احوال استان با اشاره به تعامل و پیش قدم بودن ثبت احوال در ارتقاء خدمات خود به مردم گفت: با افتتاح این نمایندگی، کمک بزرگی به رفاه حال مردم شده كه اين امر همكاري خود مردم را مي طلبد.

"طباطبایی" سرعت عمل در ارائه خدمات را از جمله اولویت کاری ثبت احوال بیان کرد و گفت: تلاش و همّت ما این است که هر چه می توانیم خدمات را با هزینه کمتر و سرعت عمل بیشتر به مردم ارائه نماییم.