نشست آموزشی كاربران رایانه شعب اخذ رأی برگزار شد

 

 

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ كاربران رایانه شعب اخذ رأی شهرستان با حضور در نشست آموزشی كه در محل فرمانداری برگزار شد، با وظایف خود و نحوه كاركردن با نرم افزار انتخابات آشنا شدند.