به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ کل آرای مأخوذه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان بهاباد 13587رأی بوده که از این تعداد 13229 آراء صحیح بوده است.

نتیجه رأی گیری به شرح ذیل اعلام می گردد:

1ـ آقای سید ابراهیم رئیسی 8256 رأی 

2- آقای حسن روحانی 4813 رأی

3- آقای سید مصطفی آقا میرسلیم 122رأی

4- مصطفی هاشمی طبا 38 رأی