كمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات شهرستان تشكیل جلسه داد

 

 

به گزارش كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ دومین جلسه كمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات شهرستان با حضور كلیه اعضا و در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه سالاری سرپرست فرمانداری بهاباد طی سخنانی تبلیغات و فضاسازی انتخاباتی در سطح شهر و روستاها را جهت پرشور شدن انتخابات و انتخاب بهتر مردم مؤثر دانست و در عین حال تأكید كرد: تبلیغات انتخاباتی كاندیداها و طرفداران آنها باید در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن حقوق شهروندی انجام شود.

در ادامه جلسه روند تبلیغات كاندیداهای ریاست جمهوری و شوراها مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت جلوگیری از تخلفات تبلیغاتی گرفته شد.