فرماندار از روستاهای حسين آباد ده عسكر و آريج بازدید کرد

فرماندار و بخشدار آسفیچ به همراه تعدادی از مسئولین ادارات شهرستان از روستاهای حسین آباد ده عسكر و آریج  بازدید و از نزدیك مسائل و مشكلات این روستاها را بررسی نمودند.

در این بازدید مشكلاتی از قبیل: كمبود آب كشاورزی و لایروبی قنوات، آسفالت جاده و معابر روستا، ترمیم و بازسازی های میراث فرهنگی در روستا، پارك و بوستان روستایی، روشنایی روستا و كمبود آرد در روستا توسط اهالی و شوراهای اسلامی مطرح و تصمیمات لازم در خصوص حل این مشکلات اتخاذ شد.