زیرسازی و آسفالت جاده در روستاهای دوقله و زراشک در آینده نزدیک

سرپرست بخشداری مرکزی اعلام کرد: با پیگیری های انجام شده و مشارکت اهالی مقرر گردید زیرسازی جاده روستاهای دوقله و زراشک به طول 5 کیلومتر توسط اهالی و با مساعدت شورای اسلامی بخش مرکزی صورت گرفته و اداره راه و شهرسازی شهرستان نسبت به آسفالت جاده اقدام نماید.

لازم به ذکر است در این خصوص قرارداد زیرسازی با پیمانکار مربوطه منعقد گردیده است.