دیدار فرمانده نیروی انتظامی شهرستان و پرسنل پاسگاه انتظامی آسفیچ با بخشدار آسفیچ

به گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ: منصور جلیلی بخشدار آسفیچ با بیان این مطلب که نیروی انتظامی امروز جایگاه خودش را پیدا کرده و به عنوان یک نیروی خدمتگزار و مردمی با افتخار، ایمان و اعتقاد راسخ به مسایل دینی این کار را انجام می دهد گفت: امروز پلیس ما تنها یک نیروی مجری دستورات و اجرا کننده مسائل نظامی و امنیتی صرف نیست؛ در واقع خیلی از همکاران نیروی انتظامی کار فرهنگی می کنند و معلم اخلاق هم هستند و در این زمینه موفقت های زیادی داشته اند.

 جلیلی افزود: خیلی از موفقیت های شما بدلیل داشتن ارتباطات مردمی است و دولت و مردم متوجه خدمات شما هستند.