دیدار سرپرست بخشداری مرکزی با اعضای جدید شوراهای اسلامی روستاهای ده محمد رفیع و جعفرآباد

در این دیدار "هوشمند" سرپرست بخشداری مرکزی ضمن تبریک مجدد به اعضای جدید شوراها در خصوص شرح وظایف شوراها و لزوم رعایت موارد قانونی و استفاده صحیح از اموال، مهر، سربرگ شورا و دهیاری مواردی را بیان نمود.

همچنین اعضای شورا برخی دیدگاه ها و مشکلات روستا و اهالی را بیان نمودند.