ديدار بخشدار مركزي و رئيس سازمان تبليغات اسلامي با دهيار، شورا و جمعي از معتمدين روستاي دهنودشت
 در این جلسه "نعيمي"  بخشدار مركزي ضمن تقدير و تشكر از دهياري و شوراي روستا جهت تشكيل جلسه در خصوص نام گزاري سال جديد حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی به فرموده مقام معظم رهبري و حضور و مشاركت حد اكثري مردم در انتخابات شورا و رياست جمهوري مطالبي ايراد نمودند.