درگذشت حسینعلی قربانی


بازگشت همه به سوی اوست


درگذشت نابهنگام همکار بازنشسته شادروان:

حاج حسینعلی قربانی را به اطلاع می رسانیم.

مراسم تشییع و خاکسپاری:

پنجشنبه مورخ 2 / 9 / 91 ساعت 14:30 از مسجد جامع تا بهشت محمدی

مراسم ختم: جمعه 3 / 9 /91 از ساعت 6:30 در مسجد جامع بهاباد

روابط عمومی فرمانداری بهاباد