جلسه مجمع عمومی شركت تعاونی دهیاری های شهرستان بهاباد برگزار شد.

در ابتدای جلسه بخشداران مركزی و آسفیچ به حاضرین خیرمقدم عرض نمودند و در ادامه "هاشمی" سرپرست اداره كار، تعاون و امور اجتماعی شهرستان در خصوص نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان شركت مطالبی را بیان نمود.

در پایان پس از رای گیری كه با حضور اكثریت سهام داران شركت برگزار شد دهیاران روستاهای احمدآباد، دهنودشت، بنستان، آسفیچ و كویجان به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و دهیاران روستاهای كریم آباد و سیمكوئیه به عنوان اعضای عدل بدل انتخاب و دهیاران روستاهای علی آباد، آریج و ده جمال  به عنوان بازرسان شركت تعاونی دهیاری های شهرستان بهاباد انتخاب گردیدند.