جلسه شورای حوزه مقاومت شهید شوشتری بخش آسفیچ با حضور بخشدار آسفیچ، فرماندهی و بازرسی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، فرمانده حوزه مقاومت شهید شوشتری، فرماندهان پایگاه و شورای حوزه مقاومت و به میزبانی پایگاه مقاومت شهید صیاد شیرازی وحدت آباد برگزار شد.

در این جلسه برنامه های ابلاغی و اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گرفت و احکام شورای حوزه توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج وبخشدار آسفیچ اعطا گردید.

همچنین از زحمات آقای علیرضا تیموی بخشدار آسفیچ و مسئول فاوای حوزه مقاومت شهید شوشتری تقدیر و تشکر بعمل آمد‌.