به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ سومین جلسه توجیهی آموزشی بازرسان و سربازرسان هیأت بازرسی انتخابات شهرستان بهاباد عصر امروز با حضور معاون فرماندار بهاباد، برخی از اعضای هیأت بازرسی انتخابات استان و رئیس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان بهاباد برگزار شد.

در این جلسه مسعود شریعتی عضو هیأت بازرسی انتخابات استان مطالبی در خصوص اهمیت انتخابات و برگزاری قانونمند انتخابات بیان نمود و بر تسلط بازرسان به قوانین و مقررات مربوطه تأکید نمود.

در ادامه بابایی مسئول آموزش هیأت بازرسی به تشرح وظايف سربازرسان و بازرسان پرداخت.

رمضان باقری رئیس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان بهاباد گفت: برای شهرستان بهاباد 35 بازرس و برای هر به ازای هر 15 بازرس یک سربازرس تعیین شده است.