تقدیر و تشکر سرپرست بخشداری مرکزی از رئیس و پرسنل اداره راه و شهرسازی شهرستان

صبح امروز سرپرست بخشداری مرکزی به همراه دبیر اتاق بحران شهرستان در محل اداره راه و شهرسازی حضور یافتند و از زحمات و تلاش های رئیس و پرسنل زحمت کش اداره راه و شهرسازی در بازگشایی جاده های اصلی و فرعی در پی بارش برف در روز گذشته تقدیر و تشکر نمودند.