تقدیر از برگزیدگان مسابقات آمادگی جسمانی بانوان
به مناسبت اعیاد شعبانیه از برگزیدگان مسابقات آمادگی جسمانی بانوان با اهداء جوایزی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
بخشدار مرکزی ضمن تشکر از برگزیدگان مسابقات از خانم ها منصوری مشاور امور بانوان فرمانداری و زینلی مسئول برگزاری مسابقات با اهداء لوح سپاس تقدیر و تشکر به عمل آوردند و خواستار ادامه فعالیت ورزشی بانوان به ویژه در روستاها شدند.