به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ فرماندار بهاباد  از تعیین تعداد و محل شعب اخذ رأی خبر داد و گفت: برای برگزاری انتخابات داوزدهیمن دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا 35 شعبه اخذ رأی در شهرستان بهاباد کار اخذ رأی را انجام خواهند داد که نسبت به دوره قبل دو شعبه اضافه شده است.

عباس اقبال با بیان اینکه انتخاب محل و تعیین شعب اخذ رأی به منظور تسهیل رأی گیری از مردم می باشد افزود: از مجموع 35 شعبه اخذ رأی ثابت و سیار، 9 شعبه در شهر بهاباد، 10 شعبه در روستاهای بخش مرکزی و 16 شعبه در روستاهای بخش آسفیچ می باشد.

وی اظهار داشت: مقدمات لازم به  منظور برگزاری انتخاباتی باشکوه در این شهرستان فراهم شده است و با همکاری و تعاملی که بین هیأت اجرایی و نظارت وجود دارد برنامه ها به خوبی پیش می رود.

اقبال با تأکید بر رعایت قانون و صیانت از رأی مردم بعنوان حق الناس افزود: رأی مردم به عنوان یک امانت در صندوق ریخته می شود و وظیفه دست اندرکاران برگزاری انتخابات است که از این امانت به خوبی صیانت کنند.

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به طور همزمان در 29 اردیبهشت 96 برگزار می شود.  

آگهی محل شعب اخذ رأی شهرستان بهاباد متعاقبأ منتشر خواهد شد.