تبيين اهداف كميته امداد امام خميني(ره) در جلسه با رؤساي شوراهاي روستایی

در جلسه اي كه با حضور با حضور "محمد هوشمند" سرپرست بخشداري مركزي "دهقان" مسئول اشتغال و مشاركت هاي كميته امداد امام خميني و همچنين "حجت الاسلام گنجي" مسئول پروژه هاي زكات و در محل مسجد جامع احمد آباد برگزار گرديد "دهقان و گنجي" در خصوص شرح وظايف كميته امداد امداد خميني(ره)  با رؤساي شوراي اسلامي روستايي بخش مركزي مطالبي را بيان نمودند.