برگزاری نمایشگاه رنگ در رنگ به مناسبت هفته ملی كودك

به گزارش روابط عمومی بخشداری آسفیچ: به مناسبت هفته ملی كودك نمایشگاه رنگ در رنگ با موضوع كودك، آثار و فعالیتهای اعضای كانون پرورش فكری صبح امروز با حضور بخشدار و سایر مسئولین ادارات بخش افتتاح گردید.

بخشدار آسفیچ در مراسم افتتاح این نمایشگاه از زحمات كاركنان مركز كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در جهت ارتقای فرهنگ كودكان بخش تقدیر و تشكر نمود.

لازم به ذکر است این نمایشگاه تا پایان هفته جاری دایر می باشد.