برگزاری دومین جلسه کمیته انطباق بخشداری مرکزی

در این جلسه که روز چهارشنبه مورخ 4/10/92 با حضور سرپرست بخشداری مرکزی و کارشناسان مروبطه برگزار گردید در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای سنجدک، رحیم آباد، جعفرآباد، دهنوملااسماعیل، زارکوئیه، کریم آباد و احمدآباد بحث و تصمیمات نهایی اتخاذ گردید.