بازديد بخشدارآسفيچ از جاده ببروئيه بشکان

بخشدار آسفيچ از جاده ببروئيه بشکان بازديد نمود.

وی در این بازدید گفت: آسفالت اين جاده تا چند روز آينده به اتمام ميرسد.