استقبال سرپرست بخشداري مركزي از ورزشكاران روستاي بنستان

در مراسمي با حضور "هوشمند" سرپرست بخشداري مركزي و "شرف الديني" سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان و اهالي محترم روستا كه درمحل ورودي روستاي بنستان برگزار گرديد، از مقام آوران رشته كاراته در مسابقات قهرماني كشور استقبال به عمل آمد.

همچنين  مقرر شد به پاس قدرداني از تلاش هاي مربي و ورزشكاران اين رشته در آينده نزديك و در مراسم با شكوهي با اهداي لوح تقدير و جوايز نفيس از آنان  تقدير بعمل آيد.