"محمدعلی دادگرنیا بهابادی" سرپرست شبکه دامپزشکی بهاباد شد

"محمدعلی دادگرنیا بهابادی" سرپرست شبکه دامپزشکی بهاباد شدطی جلسه ای که صبح امروز با حضور مدیرکل دامپزشکی استان، فرماندار بهاباد، مدیرجهادکشاورزی و سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد از زحمات یکساله دکتر"سید امیر شاطرچی" تقدیر و دکتر "محمدعلی دادگرنیا بهابادی" به عنوان سرپرست شبکه دامپزشکی بهاباد معرفی شد.