"سید امیر شاطرچی" سرپرست شبکه دامپزشکی بهاباد شد

"سید امیر شاطرچی" سرپرست شبکه دامپزشکی بهاباد شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ طی جلسه ای که با حضور مدیرکل دامپزشکی استان، فرماندار بهاباد و تعدادی از مسئولین ادارات شهرستان در محل فرمانداری بهاباد برگزار شد از زحمات دکتر"هادی زارع" تقدیر و دکتر"سید امیر شاطرچی" به عنوان سرپرست شبکه دامپزشکی بهاباد معرفی شد.