"سیدمحمود میرابوالقاسمی" رئیس شورای اسلامی شهرستان بهاباد شد

"سیدمحمود میرابوالقاسمی" رئیس شورای اسلامی شهرستان بهاباد شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ صبح امروز جلسه شورای اسلامی شهرستان بهاباد به منظور تعیین هیأت رئیسه جدید با حضور معاون فرماندار و اکثریت اعضا در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه با اکثریت آرا آقای سیدمحمود میرابوالقاسمی بهابادی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان بهاباد معرفی شد و از زحمات و تلاش های آقای حسین زینلی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

همچنین آقای محمد امیری به عنوان نایب رئیس و خانم زهره گرانمایه به عنوان مسئول دبیرخانه این شورا برای مدت یکسال انتخاب شدند.

معاون فرماندار بهاباد در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شوراهای اسلامی، بر تعامل و هماهنگی اعضای شورای شهرستان تأکید نمود و گفت: شورای اسلامی شهرستان به عنوان یک شورای فرادست، نقش و جایگاه مهمی در پیشرفت و توسعه شهرستان دارد که باید از این ظرفیت به نحو شایسته استفاده نمود.