"سحر عامل شهباز" به عنوان سرپرست بیمارستان حکیم بهابادی معرفی شد

"سحر عامل شهباز" به عنوان سرپرست بیمارستان حکیم بهابادی معرفی شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ در مجمع سلامت شهرستان بهاباد که روز شنبه 5 اسفند97 که با حضور فرماندار بهاباد، معاونین بهداشت و امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و هیأت همراه و جمعی از مسئولین برگزار شد خانم دکتر "سحر عامل شهباز" به عنوان سرپرست بیمارستان حکیم بهابادی معرفی شد. وی متخخص بیماری های داخلی این بیمارستان می باشد.

پیش از این دکتر "احمد ابوالحسنی" به مدت دو سال سمت سرپرستی این بیمارستان را عهده دار بود.