"حسین دشتی رحمت آبادی" به سمت معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بهاباد منصوب شد

"حسین دشتی رحمت آبادی" به سمت معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بهاباد منصوب شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ طی حکمی از سوی استاندار یزد، "حسین دشتی رحمت آبادی" به سمت معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بهاباد منصوب شد.