گزارش تصویری مراسم افتتاح خط انتقال آب به بهاباد

گزارش تصویری مراسم افتتاح خط انتقال آب به بهاباد