گزارش تصویری مراسم آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به بهاباد

گزارش تصویری مراسم آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به بهاباد