گزارش تصویری مراسم استقبال مردم بهاباد از نماینده ویژه رئیس جمهور

گزارش تصویری مراسم استقبال مردم بهاباد از نماینده ویژه رئیس جمهور