گزارش تصویری غبار رویی گلزار شهدا آسفیچ به مناسبت هفته بسیج

گزارش تصویری غبار رویی گلزار شهدا آسفیچ به مناسبت هفته بسیج