گزارش تصویری غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای آسفیچ توسط بخشدار آسفیچ، شورای اسلامی مرکز بخش و حجت الاسلام رفیعی

گزارش تصویری غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای آسفیچ توسط بخشدار آسفیچ، شورای اسلامی مرکز بخش و حجت الاسلام رفیعی