گزارش تصویری سومین جشنواره زعفران طلای سرخ در بهاباد ـ روستای بنیز (3) / نمایشگاه صنایع وابسته زعفران، صنایع دستی و غذاهای محلی

گزارش تصویری سومین جشنواره زعفران طلای سرخ در بهاباد ـ روستای بنیز (3) / نمایشگاه صنایع وابسته زعفران، صنایع دستی و غذاهای محلی