گزارش تصویری سومین جشنواره زعفران طلای سرخ در بهاباد ـ روستای بنیز (1) / بازدید از مزارع و برداشت زعفران

گزارش تصویری سومین جشنواره زعفران طلای سرخ در بهاباد ـ روستای بنیز (1) / بازدید از مزارع و برداشت زعفران