گزارش تصویری حماسه حضور مردم بخش های مرکزی و آسفیچ در انتخابات(1)

گزارش تصویری حماسه حضور مردم بخش های مرکزی و آسفیچ در انتخابات(1)به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بهاباد؛ از نخستین ساعات امروز مردم شهرستان بهاباد همراه با سراسر کشور با حضور به موقع و باشکوه خود برای خلق حماسه ای دیگر در پای صنوق های رأی حضور یافتند.

این استقبال در گوشه و کنار شهر، بخش های مرکزی و آسفیچ و روستا همچنان ادامه دارد و مردم همیشه در صحنه این شهرستان از پیر و جوان، زن و مرد همچنان به صفوف طولانی می پیوندند.