گزارش تصویری حضور مردم دهستان جلگه و بخش آسفیچ در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم

گزارش تصویری حضور مردم دهستان جلگه و بخش آسفیچ در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم