گزارش تصویری بازدید فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان از روستاهای پرک، سنجدک و زارکوئیه

گزارش تصویری بازدید فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان از روستاهای پرک، سنجدک و زارکوئیه