گزارش تصویری بازدید فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین ادارات بهاباد از روستاهای رحیم آباد و خیرآباد

گزارش تصویری بازدید فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین ادارات بهاباد از روستاهای رحیم آباد و خیرآباد