گزارش تصویری افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان بهاباد(1)

گزارش تصویری افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان بهاباد(1)