گزارش تصویری افتتاح پروژه های عمرانی خدماتی رفاهی، تولیدی و ورزشی بهاباد با حضور معاون عمرانی استاندار

گزارش تصویری افتتاح پروژه های عمرانی خدماتی رفاهی، تولیدی و ورزشی بهاباد با حضور معاون عمرانی استاندار