گزارش تصویری افتتاح پروژه های شهرستان

گزارش تصویری افتتاح پروژه های شهرستان


گزارش تصویری افتتاح پروژه های شهرستان

 ادای احترام به مقام شامخ شهیدان

 

 

افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه ابن سینا

 

 

افتتاح مجتمع آموزشی شهدا (روستای کریم آباد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افتتاح مرکز کنترل ترافیک