گزارش تصویری افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهاباد

گزارش تصویری افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه ای بهاباد