گزارش تصویری اختتامیه سومین سوگواره منطقه ای شعر عاشورایی حدیث نینوای بهاباد

گزارش تصویری اختتامیه سومین سوگواره منطقه ای شعر عاشورایی حدیث نینوای بهاباد