گردنه روستای اسفنگ بهاباد مسدود شد

گردنه روستای اسفنگ بهاباد مسدود شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛  گردنه روستای اسفنگ بهاباد واقع در محور بهاباد ـ  بافق(15 کیلومتری بهاباد) بعلت عملیات راهسازی و ترانشه برداری مسدود می باشد و تردد از راه فرعی صورت می گیرد.