کلاس آموزش کمکهای اولیه برای مسئولین روابط عمومی های بهاباد برگزار شد

کلاس آموزش کمکهای اولیه برای مسئولین روابط عمومی های بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی، کلاس آموزش کمکهای اولیه برای مسئولین روابط عمومی های بهاباد در محل فرمانداری برگزار شد.

این آموزش باتوجه به اهمیت آشنایی هر فرد به مباحث کمک های اولیه با همکاری هلال احمر بهاباد برگزار شد.