کتابخانه های عمومی پایگاهی برای توسعه فرهنگ شهرستان است

کتابخانه های عمومی پایگاهی برای توسعه فرهنگ شهرستان استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بهاباد صبح امروز شنبه 13 مرداد97 به ریاست فرماندار و با حضور اعضای این انجمن در محل کتابخانه عطایی برگزار شد.

فرماندار بهاباد با اشاره به اهمیت توجه به مقوله کتاب و کتابخوانی، کتابخانه های عمومی را پایگاهی برای توسعه فرهنگ  شهرستان دانست.

"محمدمهدی خانی زاده" با تأکید بر اینکه باید به نحو مطلوب از تمام امکانات کتابخانه ها برای گذران اوقات فراغت مردم به ویژه کودکان و نوجوانان استفاده نمود، گفت:  مطالعه و کتابخوانی یک راه کم هزینه در افزایش سطح آگاهی مردم است.

همچنین "مهدیه السادات رضوی" رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان به افزایش آمار امانت کتاب در کتابخانه های عمومی شهرستان اشاره نمود و گفت: در تیرماه سالجاری 1156 امانت کتاب داشته ایم که نشان از نتیجه اقدمات صورت گرفته برای ترویج فرهنگ کتاب می باشد.

در ادامه مصوبات جلسه قبل مطرح و روند اجرای آنها مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.