کارگاه آموزشی گردشگری برای دهیاران شهرستان بهاباد برگزار شد

کارگاه آموزشی گردشگری برای دهیاران شهرستان بهاباد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ صبح امروز چهارشنبه 14 شهریور 97، همزمان با پنجمین روز از هفته تعاون که بنام تعاون، تولید ملی و کالای ایرانی نامگذاری گردیده است، به همت و دعوت بخشداری مرکزی بهاباد و به منظور توسعه و معرفی ظرفیت های گردشگری در روستاهای شهرستان بهاباد، کارگاه آموزشی گردشگری و حفظ میراث فرهنگی برای دهیاران واعضای تعاونی دهیاری شهرستان بهاباد در محل فرمانداری برگزار شد.

خوش خوش آبادی، بخشدار مرکزی بهاباد در این کارگاه آموزشی در خصوص فعالیت و طرح های اقتصادی قابل اجرا در حوزه روستایی شهرستان و اهمیت کار گروهی مطالبی بیان داشت.

همچنین میرجلیلی، مدرس این کارگاه و از اساتید دانشگاهی استان در خصوص موضوع گردشگری و پتانسیل های شهرستان در این حوزه میراث فرهنگی مطالب ارزشمندی برای حاضرین در کارگاه ارائه نمود.

نوری شادکام، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان هم در خصوص سیاست های بخش تعاون، وظایف مدیران و اعضای تعاونی و بطور اخص شرکت نعاونی دهیاری شهرستان، مطالبی را بیان نمود.

این جلسه با پرسش حاضرین و پاسخ مدرس کارگاه همراه بود.