پیشگیری و مقابله با مواد مخدر نیازمند همکاری سازمان های مردم نهاد است

پیشگیری و مقابله با مواد مخدر نیازمند همکاری سازمان های مردم نهاد استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ نشست توجیهی آموزشی نقش سازمان های مردم نهاد شهرستان بهاباد  در پیشگیری از اعتیاد به مخدر روز دوشنبه8بهمن97  با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و جمعی از مسئولین مؤسسات و سمن ها و کارشناسان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در محل فرمانداری برگزار و بر ضرورت استفاده از ظرفیت های این نهادها مورد تأکید قرار گرفت.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد در این نشست با بیان اینکه مهمترین محور مبارزه با مواد مخدر انجام اقدامات پیشگیرانه است به نقش سمن ها در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر اشاره نمود و گفت:  پیشگیری  از آسیب های اجتماعی، نیازمند همکاری سازمان های مردم نهاد است.

"محمدهوشمند" افزود: تشکل های مردمی از ظرفیت خاصی برخوردار هستند و رمز موفقیت این تشکل ها مردمی بودن آنها است که باید از این ظرفیت در اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر استفاده نمود.

وی به اعتبارات كمكی به سازمان های مردم نهاد در حوزه های حمایت های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد اشاره نمود و بر جذب آن تأکید نمود.