پنجمین جلسه کمیته انطباق بخش مرکزی برگزار شد

پنجمین جلسه کمیته انطباق بخش مرکزی برگزار شد


پنجمین جلسه کمیته انطباق بخش مرکزی برگزار شد

پنجمین جلسه کمیته انطباق با حضور سرپرست بخشداری و کارشناسان بخشداری در تاریخ 13/12/92 در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای سنجدک، کریم آباد، جعفرآباد و دهیاری حسین آباد سرکازه ودهیاری بنستان مورد بررسی  و در خصوص مصوبات تصمیم گیری شد.